FAQ

FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Dá sa videnie bez očí využiť v praxi, na čo slúži deťom?

V prvom rade si dieťa uvedomí, že schopnosti človeka ako takého sú obrovské. Týmto nadobúda vlastnú sebaistotu a sebahodnotu. Pri videní bez očí pracuje náš mozog v hladine alfa, čo je frekvencia bdelej prítomnosti, sústredenosti a zároveň uvoľnenia. Táto frekvencia mozgu je veľmi prospešná pre hlbšie vnímanie sveta a  života. Do tejto hladiny sa snažíme dostať prostredníctvom meditačných alebo dychových cvičení.  Podľa našich skúseností sa deti po absolvovaní tohto tréningu stali pokojnešie, sústredenejšie, majú lepšie výsledky v škole. Ďalšou obrovskou devízou tejto techniky je, že sa  pri nej skokovo rozvíja intuícia. Deťom prichádzajú vnemy o živote, ktoré nemohli získať žiadnymi zmyslami. Tieto vnemy im výraznou mierou pomáhajú v rozhodovaní, v orientácii, v bežných situáciách v živote. Touto technikou dostanú deti do života obrovskú nevyčísliteľnú hodnotu…

Ako dlho potrebné trénovať videnie bez očí?

Z našej skúsenosti vieme, optimálna  a priemerná dĺžka tréningu na plnú aktiváciu tejto schopnosti je 5 dní. Presný popis cvičení na jednotlivé dni je súčasťou digitálneho kurzu, ktorý Vám ponúkame v balíčku Svetlúšik.

Čo ak sa nám nedarí postupovať presne podľa inštrukcií?

Ak by Vaše dieťa v niektorý deň nedokázalo splniť nejakú z úloh z inštruktážneho videa, to vôbec nevadí. Vrátite sa k nej nasledujúci deň. Celý tréning je individuálny. Z praxe poznáme deti, ktoré dokázali vykonávať všetky úlohy za dva dni, iné potrebovali päť a viac dní. Najdôležitejšie je, aby ste Vy a Vaše dieťa brali celý tréning ako nezáväznú zábavu. Tento pocit hry a uvoľnenia je pre napredovanie veľmi dôležitý. Preto cvičte vždy len vtedy, keď bude mať dieťa chuť a náladu. Pokiaľ má dieťa chuť opakovať cvičenia danej etapy viackrát za deň, môže to len napomôcť vo výuke. Ak dieťa nemá v niektorý deň náladu trénovať, nenúťte ho.

Prečo je slnečné svetlo pri tréningu videnia bez očí také potrebné?

Svetlo je základný predpoklad, bez svetla nevidíme nič, bez ohľadu na to, či na videnie používame oči alebo „alternatívny spôsob videnia“. Svetelné spektrum, ktoré vedia zachytiť oči, dokáže zachytiť aj orgán alternatívneho videnia. Čím jasnejšie je svetlo pri výuke, tým ľahšie sa aktivuje schopnosť videnia bez očí.

Prečo sa trénuje v maske?

Maska má pri správnom založení zabraňovať vstupu svetla do očí dieťaťa. Vzhľadom na to, že náš mozog má vytvorené synapsie, ktoré zabezpečujú, že keď máme otvorené oči, tak budeme vidieť, musíme splniť tento základný predpoklad. Oči pod maskou musia byť pri tréningu otvorené. Maska však nesmie byť dotiahnutá prisilno. Znamená to, že dieťa má mať po založení masky úplne voľný nos, ale nesmie mať možnosť pozerať očami popod masku v štrbine, ktorá môže vzniknúť v miestach nosa. Keďže masky sú vyrábané v jednej veľkosti a sú určené predovšetkým pre dospelých ľudí a detská tvárička je každá iná, tak sa môže stať, že popod molitanový okraj masky preniká zboku, zhora alebo okolo nosa svetlo. Pokiaľ sa toto stane, tak to pre ďalší výcvik vôbec nevadí, naopak, je to žiadúce.
O svetle si pamätáme zo základnej školy, že sa šíri priamočiaro, a preto nemôžeme vidieť napríklad za roh budovy. Takisto aj v prípade, že by dieťaťu prenikalo po voľnom založení masky odrazené svetlo do očí, s jeho pomocou aj tak nie je možné vidieť predmety položené na stole pred dieťaťom, čítať alebo vidieť priamo pre seba.
Preto sa nesnažte hneď na začiatku upevniť masku na tvár dieťaťa tak silno, že to bude pre dieťa nepohodlné. Jedno z “tajomstiev” tréningu spočíva v tom, že mozog sa snaží najskôr vnímať normálne zmyslami, potom vníma paralelne zmyslami aj mimozmyslovo, a nakoniec sa prepne do režimu mimozmyslového prijímania vizuálnych informácií. Toto „prepnutie“ sa udeje najneskôr vo chvíli, keď dieťa uvidí farebné predmety položené na stole pred ním.

Dá sa vidieť aj so zatvorenými očami?

Áno, niektorým deťom sa po pravidelnom tréningu v maske s otvorenými očami vyvinulo videnie so zatvorenými očami. Tieto deti lokalizujú miesto, ktorým vidia, v priestore  na čele – nie je to v zásade presne v strede čela – „medzi očami“, ale skôr kúsok nad ľavým alebo pravým obočím. „Otvor“ na videnie má veľkosť cca 1 – 1,5 cm2. K tomuto javu dochádza spontánne v niekoľkých percentách detí, ktoré absolvovali tréning SVETLÚŠIK.

Má táto technika nejaké negatívne vedľajšie účinky?

Počas našej praxe a tiež praxe ďalších lektorov sme nikdy nezaznamenali počas tréningu žiadne negatívne vedľajšie účinky. No môže sa stať, že neskúsený rodič vo svojej snahe urýchliť výsledky, alebo pri predvádzaní svojho “zázračného dieťaťa” pred rodinou a susedmi pozabudne na robenie prestávok v doporučených intervaloch. V takomto prípade by mohlo dieťa pocítiť  ľahkú bolesť hlavy alebo očných svalov. Vtedy je potrebné prerušiť tréning a dopriať dieťaťu oddych najlepšie do nasledujúceho dňa. Je potrebné si uvedomiť, že cvičením vznikajú úplne nové nervové synapsie – spojenia – ide o náročnú činnosť mozgu.

Čo ak sa dieťaťu videnie bez očí nerozvinie?

Tento jav sme zaznamenali v jedinom prípade zo všetkých 400 detí, ktoré sme učili na našich trénigoch. U dospelých ľudí je tento jav častejší, tu je zo skúseností nutná osobná prítomnosť lektora, ktorý dokáže identifikovať, či je videnie bez očí u daného človeka možné. Deťom sa však priezor na alternatívne videnie spravidla zjaví do 1 -2 minút. Niekedy dieťa nemusí vedieť identifikovať, čo z toho čo vidí, je vlastne priezor. Ako priezor vyzerá, je presne popísané v Základných inštrukciách, ktoré sú súčasťou balíčka Svetlúšik.

Čo robiť, keď sa môjmu dieťaťu počas výuky stratil priezor?

Vytvorenie a zastabilizovanie priezoru je založené na tvorbe nových nervových synapsií. Preto je bežné, že v procese tréningu môže priezor meniť svoju veľkosť, pozíciu, dokonca sa môže stať, že niekedy ho nebude dieťa vidieť vôbec. Môže to byť spôsobené únavou, upchatými dutinami atď. Nie je to žiadny problém, vtedy treba jednoducho zložiť masku a pokračovať v práci  oddýchnutý a zdravý, najlepšie na priamom slniečku. Možno budete musieť začať opäť cvičeniami z prvého dňa, ale ani to neprekáža procesu výuky.

Čo ak má dieťa pocit, že vidí cez molitan?

Je to správny postreh. Očami je možné zahliadnuť maličké dieročky v molitane vo veľkosti špendlíkovej hlavičky. Cez tieto dieročky môže prenikať svetlo a tiež farebný odtieň fólie, ktorú ukazujeme dieťaťu pár cm pred maskou. Tento vnem je veľmi dôležitý, pretože alternatívne videnie sa rozvíja aj vďaka možnosti tohto úvodného zrakového vnemu. Každopádne, rozoznávanie predmetov na stole, čítanie knihy, alebo iné cvičenia s predmetmi vo veľkosti kelímkov a menšími, by už nebolo možné cez molitan uvidieť. Akonáhle dospeje vaše dieťa k týmto vnemom, je to už videnie bez očí.

Čo keď moje dieťa nosí dioptrické okuliare?

Okuliare nie sú pri tréningu videnia žiadnym handicapom. Keďže pri videní bez očí sa nepoužíva vnem očami, zraková vada nehrá v procese výuky žiadnu rolu. Pri výuke sa okuliare nepoužívajú, maska sa zakladá až po zložení okuliarov. Máme skúsenosti, že deti  po aktivovaní videnia bez očí čítajú texty v maske bez svojich dioptrických okuliarov, dokonca aj slabozraké deti s vážnym poškodením zraku vidia odrazu čítať. Keď sa režim videnia „prepne“ na zrakový vnem, opäť sú potrebné okuliare. Alternatívnym videním nie je možné plnohodnotne  nahradiť zrak, pretože pri tomto spôsobe sa dieťa po 15 – 30 minútach unaví. Videnie bez očí slúži prvotne na rozvoj intuície, samozrejme však pre zrakovo-postihnutých môže slúžiť aj ako čiastočná náhrada poškodeného zraku.

Ako dlho táto schopnosť u detí pretrváva?

Po aktivovaní videnia bez očí je potrebné s touto novou schopnosťou pracovať. Inak sa podobne ako všetky naše schopnosti, ktoré  nerozvíjame a nevenujeme sa im, samovoľne vytratí. Odporúčame priebežne trénovať aspoň 5 – 10 minút 1 – 2 krát týždenne. Ide o to, že čím častejšie pozerá vaše dieťa bez očí, tým častejšie je  jeho mozog v hladine alfa, čo je pozitívny stav pre príjem mimozmyslových informácií. Čím častejšie sa venujeme akejkoľvek činnosti, tým lepší sa v nej stávame.

Ponúkate aj ďalšie tréningy na rozvoj intuície?

Áno, v Škole intuície 3balance academy máme pripravený celý koncept ďalšieho rozvoja pre deti aj pre dospelých. Trénujeme to centrum v mozgu, ktoré prijíma mimozmyslové informácie. Učíme sa rozpoznávať signály, ktoré vysiela naše telo a pomocou ktorých sa riadime pri určovaní pravdivosti získaných mimozmyslových informácií.
Pomáhame deťom získať vedomosti a zručnosti, ktorým sa klasické školstvo nevenuje. Zameriavame sa na rozvoj pravej hemisféry, aby sme vyvážili čisto logické postupy výučby zo školy a napomohli tak harmonickému rozvoju detí. Deti získavajú informácie o aure, živom svetle, biokryštále a biosieti. Uvedomia si energiu a svetlo svojho tela. Učíme ich s týmto svetlom pracovať.
Praktickými cvičeniami zdokonaľujeme originalitu, intuíciu, telepatiu, koncentráciu i fotografickú pamäť detí. Učíme sa rozoznávať pravdu a lož, hľadať stratené predmety pomocou intuície, skúšame praktikovať psychokinézu aj vnímanie na diaľku. Venujeme sa vedomej tvorbe svojho života. Deti sa naučia a techniky, ktoré môžu využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Informácie o nadstavbových kurzov nájdete na stránke www.3balance.sk.

Má možnosť naučiť sa videniu bez očí aj dospelý?

Áno, z našej praktickej skúsenosti je cca 20 – 30% dospelých, ktorí sa naučili vidieť bez očí. V tomto prípade je však osobná prítomnosť lektora naozaj potrebná. Na našich kurzoch sa však nevenujeme špeciálne len videniu bez očí, ale túto techniku zaraďujeme do našich kurzov ako jednu z metód na rozvoj intuície. Na seminároch Školy intuície pre dospelých ponúkame portfólio viacerých techník, z ktorých si účastníci kurzu môžu vybrať práve tie, ktoré im v práci pri rozvoji intuície fungujú najlepšie.

Ako objednať CD-ROM?

Stačí jednoducho vyplniť formulár  a objednať si CD-ROM.

Pre koho je určená CD-ROM?

Videokurz je určený pre deti vo veku od 5 do 14 rokov. Produkt je možné zakúpiť iba zákonným zástupcom dieťaťa. Deti majú byť psychicky zdravé a s normálnym zrakom. Krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť nie sú prekážkou. Rodič alebo učiteľ, ktorý vedie tréning podľa tohto videokurzu, je plne zodpovedný za preverenie si zdravotného stavu dieťaťa pred zakúpením produktu.

Chcete sa nás niečo opýtať?

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa videokurzu Svetlúšik, prečítajte si FAQ. V prípade, že v tejto zložke nenájdete odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás telefonicky na 0915 850 251 alebo mailom na pelachova@3balance.sk.

Získajte ebook zdarma!

V tomto e-booku sa môžete dočítať o skúsenostiach z praxe s deťmi na našich seminároch. Taktiež si môžete prečítať referencie od rodičov, ktorých deti sa zúčastnili kurzu Svetlúšik.